✅شعار و محور برنامه های « هادی پیری»✅

کاندیدای مستقل دوره پنجم هیأت مدیره نظام صنفی رایانه ای استان تهران

☑️ شعار :

– «صنف خانه ای به وسعت همه شرکت های عضو و با حضور همه اعضای حقیقی و حقوقی»

☑️ رویکردها و محور برنامه ها:

– رایزنی و زمینه سازی برای تدوین قوانین و ایجاد کمسیون های تخصصی قدرتمند و صاحب اختیار همگام با تحول تکنولوژی های نو

– تعامل تخصصی و کارشناسی مثبت با نهادهای حاکمیتی و نظارتی از جمله سازمان تنظیم مقررات با رویکرد رفع دغدغه های حاکمیت و تامین نظر صنف

– تشکیل اتاق های فکر جهت فعالیت های مختلف صنفی از جمله بازاریابی گروهی با مکانیزم هایی چون برگزاری جلسات هم اندیشی دوره ای و معرفی اعضا به سازمانها و ارگانهای دولتی به صورت محلی و منطقه ای

– ایجاد شفافیت لازم در کلیه فعالیت های نظام صنفی و هیات مدیره و الزام به ارائه گزارش های ۳ ماهه (فصلی و سالیانه) به اعضا

– بکارگیری خرد جمعی با ارتقای سطح مشارکت اعضای در فعالیت های صنفی با روش هایی چون برگزاری جلسات آنلاین با حضور همه اعضای صنف

– بازنگری در قیمت خدمات ارائه شده توسط نظام صنفی به صورت منطقه ای و یافتن الگوی مناسب برای رتبه بندی